Kościół pw. świętego Michała Archanioła – perła Sławy

Sława to miejscowość położona na terenie województwa lubuskiego w powiecie wschowskim. Znana jest przede wszystkim z dobrze rozwiniętych ośrodków rekreacyjnych, położonych nad brzegiem Jeziora Sławskiego. Jest to największy akwen na terenie województwa, nad którym leży też kilka innych miejscowości, gdzie znajdziemy przystanie jachtowe, plaże czy pola namiotowe. Sława to także długa i bogata historia, sięgająca 1312 roku, gdy po raz pierwszy miejscowość pojawiła się w źródłach pisanych. Do dzisiaj pozostało po tamtych latach wiele ciekawych zabytków, które oglądać można dzisiaj podczas spacerów po mieście oraz okolicach. Jedną z większych atrakcji dla miłośników architektury będzie kościół parafialny pw. Świętego Michała Archanioła, który znajduje się na zachód od rynku.

 

Pierwsze wzmianki o kościele w tym miejscu pochodzą z 1404 roku. Drewnianą konstrukcję postanowiono jednak zastąpić murowaną, co nastąpiło około 1605 roku. Jest to późnorenesansowy budynek z neoromańską kruchtą. Oprócz cegły wykorzystano także kamień polny. Został on później otynkowany za wyjątkiem kruchty. Przy świątyni znajduje się także tablica pamiątkowa, na której wymieniono zmarłych pochowanych na (nieistniejącym dzisiaj) przykościelnym cmentarzu. We wnętrzach świątyni warto przyjrzeć się ołtarzowi z początków XVII wieku. Zawiera on fragmenty starszego ołtarza, pochodzącego z połowy XVI stulecia. W centrum znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego. Na uwagę zasługuje także kamienna ambona oraz liczne epitafia. Znajdują się one w większości za głównym ołtarzem. Przedstawiają m.in. dawnych właściciel miasta. Ambona wykonana jest natomiast z piaskowca, zachowały się na niej także napisy, świadczące o ukazaniu się nad Sławą komety Halleya w 1607 roku.

Kościół pw. Świętego Michała Archanioła w Sławie to ważny zabytek, mający bogatą historię i będący istotnym punktem dla mieszkańców miasta na przestrzeni dziejów. Warto go odwiedzić podczas wizyty w Sławie, ale dobrze zostać w mieście na dłużej i obejrzeć także inne zabytki, jak kościół filialny oraz barokowy pałac. Na terenie miasta istnieje także szeroki wybór noclegów, więc nie będziemy mieć problemów, by na dłużej zatrzymać się w tych stronach. Sława oferuje miejsca w licznych ośrodkach wczasowych na brzegu jeziora, ale znajdziemy także obiekty położone bliżej rynku. Każdy bez problemu odszuka dla siebie takie miejsce, jakiego będzie potrzebować.